Slide

Slide
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาและเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

https://goo.gl/Ctw3mX

Share this

Facebook